گیم تیراندازی آلینز کودک چینی . دارای گواهینامه استاندارد

بسکتبال کودک . دارای گواهینامه ملی استاندارد ایران . بسیار تمیز و درحال کار

گیم بسکتبال بزرگسال . حلقه متحرک ، مرحله ای ، بردها نو . تمیز و درحال کار